Navn
Hannes Rudenstam

Instrument
Klaver

Hannes Rudenstam

Jag heter Hannes Rudenstam, jag är 18 år gammal och började spela när jag var 8 år. Jag har tävlat en del i Europa, bl.a. Ryssland, Italien, Danmark och Sverige, däribland första pris i Pianister i nord 2019, Ålborg och Steinway piano festival 2018, Stockholm.

Jag har haft masterclasser med bl.a. Dmitri Bashkirov, William Grant Naboré, Ioudenitch Stanislav, Niklas Sivelöv, Staffan Scheja och Hans Pålsson.

Min första lärare var Nissor Abdourazakov men för 2 år sedan började jag på MGK i Ålborg där jag studerar för Emil Gryesten Jensen.

Menu